Работата в Пивоварна Болярка предлага възможности за професионална изява в динамично развиваща се среда, повишаване на квалификацията и лично израстване във водеща компания на българския пазар, конкурентно възнаграждение, отговарящо на поетите отговорности и постигнати резултати.


Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация. Ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение,
ориентирано към целта, не се колебайте да ни изпратите своята автобиография и
мотивационно писмо на e-mail: hr.boliarka@gmail.com или на адрес: 5000 Велико Търново, ул. Христо Ботев 90, за отдел „Човешки ресурси”, като посочите длъжността, за която кандидатствате.


Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално и независимо дали в момента има отворени позиции за длъжността, за която кандидатствате.

Желаем Ви успех!