facebook
изображение контакти
изображение - сграда пивоварна

"Болярка ВТ" АД

5000 Велико Търново, ПК 68
ул. “Христо Ботев” №90
тел.:0800 42 042 – безплатна линия на територията на цялата страна
office@boliarka.com