Промоцията "Спечели с Болярка" се организира и провежда от „БОЛЯРКА ВТ“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул.“Христо Ботев” № 90, наричано по-долу за краткост „Организатор на Промоцията“.

СПИСЪК С НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ, ИЗТЕГЛЕНИ НА 5/12/2012г.
В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС

N Награда Участник Адрес
1. Ваучер 2000 лв "Иваил 1" ЕООД гр. Велико Търново
       
1. Ваучер 1000 лв "СиБиЕс" ЕООД гр. Стара Загора
2 Ваучер 1000 лв "Блян-86" гр. Велико Търново
3 Ваучер 1000 лв "МИМИ 88" ЕООД с.Шкорпиловци, обл. Варна
4 Ваучер 1000 лв ЕТ "Кондор-Йорданка Стойчева" с. Крушето, обл. Велико Търново
5 Ваучер 1000 лв "Имфар" ЕООД гр. Силистра
       
1 Ваучер 500 лв. ЕТ "Тодорка Делисъбева - Старата Върба"
гр. Златарица
2 Ваучер 500 лв. "Паралел 92 Трейд" ЕООД гр. Силистра
3 Ваучер 500 лв. "Жени ММ" ЕООД гр. Шумен
4 Ваучер 500 лв. ЕТ "Владимир Пеков" гр. Ловеч
5 Ваучер 500 лв. "Магнит" ООД гр. Сливен
6 Ваучер 500 лв. "Монтана - 56" ЕООД с. Старо Железаре, общ. Хисар
7 Ваучер 500 лв. СД "Кибела-М Миланов - сие" гр. Перник

СПИСЪК С НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ ВТОРО ТЕГЛЕНЕ, ИЗТЕГЛЕНИ НА 11/02/2013г.
В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС

N Награда Участник Адрес
1 ВАУЧЕР 2000 ЛЕВА ЮППИ ООД МАГАЗИН МАКС МАР ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
       
1 ВАУЧЕР 1000 ЛЕВА ЕТ ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ СУПЕРМАРКЕТ БРАВО ГР. ПАВЛИКЕНИ
2 ВАУЧЕР 1000 ЛЕВА ЕТ ПЛАМКО ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГР. ПОПОВО
3 ВАУЧЕР 1000 ЛЕВА АНДУЛКА ЕООД ГР. СИЛИСТРА
4 ВАУЧЕР 1000 ЛЕВА ЕТ ШАНС 60 - ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
5 ВАУЧЕР 1000 ЛЕВА ЕТ ЕЛИТ ФОЛК БИСЕР ВЪЛЕВ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
       
1 ВАУЧЕР 500 ЛЕВА ИВЕЛИНА ЕООД ГР. ТРЯВНА
2 ВАУЧЕР 500 ЛЕВА ТРЪНЧЕВ ООД ГР. ШУМЕН
3 ВАУЧЕР 500 ЛЕВА Б.М.П ЕООД ГР. ДОБРИЧ
4 ВАУЧЕР 500 ЛЕВА ЕТ СТЕФАН СТЕФАНОВ 99 СУПЕРМАРКЕТ ЦАРИЦА ЕЛЕНА ГР. ЕЛЕНА
5 ВАУЧЕР 500 ЛЕВА ЕТ КАМИ 97 ИЛИЯНА АНГЕЛОВА ГР. РАЗГРАД
6 ВАУЧЕР 500 ЛЕВА ЕТ ЮНДОЛА 90 - СТОЯН ИЛЕВ ГР. ЯМБОЛ
7 ВАУЧЕР 500 ЛЕВА КАРИБУ ООД ГР. СЛИВЕН
       

 

 

 

 

 

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!

*За повече информация относно играта и получаването на наградите:
тел: 0882 410 810