Промоцията "Спечели с Болярка" се организира и провежда от „БОЛЯРКА ВТ“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул.“Христо Ботев” № 90, наричано по-долу за краткост „Организатор на Промоцията“.

СПИСЪК С НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ, ИЗТЕГЛЕНИ НА 5/12/2012г.
В ПРИСЪСТВИЕТО НА НОТАРИУС

N Награда Участник Адрес
1. Ваучер 2000 лв "Иваил 1" ЕООД гр. Велико Търново
       
1. Ваучер 1000 лв "СиБиЕс" ЕООД гр. Стара Загора
2 Ваучер 1000 лв "Блян-86" гр. Велико Търново
3 Ваучер 1000 лв "МИМИ 88" ЕООД с.Шкорпиловци, обл. Варна
4 Ваучер 1000 лв ЕТ "Кондор-Йорданка Стойчева" с. Крушето, обл. Велико Търново
5 Ваучер 1000 лв "Имфар" ЕООД гр. Силистра
       
1 Ваучер 500 лв. ЕТ "Тодорка Делисъбева - Старата Върба"
гр. Златарица
2 Ваучер 500 лв. "Паралел 92 Трейд" ЕООД гр. Силистра
3 Ваучер 500 лв. "Жени ММ" ЕООД гр. Шумен
4 Ваучер 500 лв. ЕТ "Владимир Пеков" гр. Ловеч
5 Ваучер 500 лв. "Магнит" ООД гр. Сливен
6 Ваучер 500 лв. "Монтана - 56" ЕООД с. Старо Железаре, общ. Хисар
7 Ваучер 500 лв. СД "Кибела-М Миланов - сие" гр. Перник

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!

*За повече информация относно играта и получаването на наградите:
тел: 0882 410 810