facebook
изображение- за нас
заглавие - инвестиционни проекти

 1. 1999
 2. 2000
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2006
 7. 2007
 8. 2008
 9. 2009
 10. 2010
 11. 2011
 12. 2012

1999

снимка 1снимка 2

Въвежда се в експлоатация нова модерна и съвременна бутилираща линия за пълнене на стъклени бутилки от 330 до 500 ml с капацитет 24 000 бутилки/час на фирма “Кронес” - Германия.

Линията се състои от:
палетизатор, депалетизатор, крейтер, декрейтер, миялна машина, пълначен блок и супермодерна етикираща машина с възможност за поставяне на преден, заден и шиен етикет, както и на станиолова капсула.

снимка 3снимка 4

За момента “Болярка ВТ” АД разполага с най-модерната и съвременна бутилираща линия в България. В процеса “Пълнене” се използва СО2 и двойно се предвакуумира. Новата бутилираща линия осигурява безупречен естетичен вид на опаковката и постоянно високи вкусови качества на пивото.

През същата година е монтирана и автоматична горелка на промишлени котли на мазут (ПКМ) с капацитет 12т/час производство на пара. Подменена е парокондензната инсталация; монтирана е дневна дажба за мазут. Инсталиран е и нов високоефективен кондензатор за амоняк в хладилното отделение.

2000

Mонтирана е активна вентилация и автоматичен термоконтрол в силозите за съхранение на ечемик. Това дава възможност на зърното да се поддържа в отлично състояние и най - вече да се запазва неговата висока кълняемост. Същата година е монтиран нов танк за съхранение на СО2, с който се постига възможност пивото да се транспортира от депозита с СО2.
Следващите проекти от инвестиционната програма обхващат същинския процес на пивопроизводството.

Внедрява се нова модерна и високоавангардна техника и технология в пивопроизводството.

 • Отделение за мая
 • Отделение за мая
снимка 5снимка 6

В съвместно разработен проект с Института по пивоварство Вайнщефан град Фрайзинг Германия, "Болярка ВТ" АД монтира инсталация за "пропагация и съхранение на пивни дрожди". Тази инсталация се закупува от фирма "Щайнекер" - Германия, дъщерна фирма на "Кронес".

 • ЦКТ-та
 • ЦКТ-та
снимка 7снимка 8

Пускат се в действие 6 броя цилиндрично конични танкове (ЦКТ-та) за ферментация и отлежаване на пивото.

 •  СIР система
снимка 9

Също от фирма “Щайнекер” се закупува и CIP (cleaning in place) система за измиване и дезинфекция. Системата включва 5 съда х 45 хектолитра (гореща основа, студена основа, киселина, гореща вода, чиста вода, дозиране на дезинфектант в поток). Оборудването обслужва цялото пивопроизводство, работи с автоматично дозиране и с програмно управление. Съоръженията са съобразени с всички съвременни тенденции в пивопроизводството като всички процеси са автоматизирани и се поддържат с програмно управление.


2002

В следствие на увеличените обеми от продажби на наливно пиво, “Болярка ВТ” АД закупува, монтира и пуска в експлоатация втора инсталация за измиване и пълнене на кегове. Съоръжението е за 62 кега/час с програмно управление на производствения процес, гарантиращо постоянно високо качество на продукта, комплектована от фирма “KHS Till” - Германия с плaтен пастьоризатор от фирма “Schmidt” – производител на инсталации.


Инсталация за измиване и пълнене на кегове
снимка 10снимка 11

През ноември същата година, поради високото пазарно търсене, се пуска в действие линия за бутилиране на пиво в РЕТ бутилка с производителност 12 тона /час, автоматично управление на процеса и възможност за бутилиране на бутилки от 500 ml до 2,5 l от фирма “Кронес” Германия.снимка 12снимка 13снимка 14снимка 15

2003

Монтират се и се пускат в действие нови 6 броя ЦКТ-та, всеки от които с полезен обем 2400 хектолитра.

ЦКТ-та
снимка 16снимка17

Пуска се в експлоатация и инсталация за улавяне и втечняване на СО2, получен по естествен път, вследствие ферментацията на пивото. За разлика от произведения при други условия газ, така полученият СО2 се характеризира с чистота 99,9999%, което позволява получаването на пиво с постоянно перфектно качество.
Инсталацията за улавяне и втечняване на СО2 е производство на фирма “Щайнекер” – Германия и капацитетът й позволява оползотворяването и използването на СО2, собствено производство, при понататъшните технологични процеси и при бутилирането на пивото.
С употребата на СО2 при пълненето на пиво и с двойното превакумиране с СО2 се запазват натуралните вкусови качества на пивото.

Инсталация за улавяне и втечняване на СО2
снимка 18

2004

Система за цедене на пивната мъст Pegasus
снимка 19

Системата за цедене на пивната мъст Pegasus представлява напълно нов тип цедилна каца, която цеди много бързо и постига висока степен на избистряне на пивната мъст. Конструкцията на системата е компактна и позволява да се използва по-голямо количество мливо за получаването на пивна мъст с по-висок екстракт. Пръстеновидната форма на конструкцията, равномерно и без налягане подава майша над ситото на цедилната каца. Бързото и хомогенно извличане на екстракта предотвратява попадането на нежелани вещества при цеденето на пивната мъст. Системата Pegasus на пивоварна Болярка е конструирана за мливо от 8 000 кг малц с капацитет 9 варки от по 500 хектолитра охладена пивна мъст на денонощие.

Варилen съд “Merlin”
снимка 20

Варилният съд “Merlin” е с революционно нова система на варене на пивна мъст с отлично качество при 4% общо изпаряване. По време на загряването и през целия варилен процес пивната мъст се подава чрез помпа на тънък слой върху загрят конус, като за събирателен съд се използва “вирлпул”. При тънкослойното варене се осъществява много по-добър топлообмен, което от своя страна позволява висока степен на загряване при ниски температури на парата. За сравнение - при класическите системи за варене е необходима изпаряемост от 8 или 9%. Процесът на охлаждане на пивната мъст също е поверен на компютърното управление с внедряването на нов едносекционен платен охладител. Получената в процеса на охлаждане топла вода се използва за майшуване на следващите варки.

Компютъризирана система
снимка 21

Компютъризираната система за пълно автоматично управление на цедилната каца Pegasus и на варилния съд “Merlin” работи с програмата за варене “BOTEC” на фирма “Щайнекер”. Тази окомплектовка дава възможности за повишаване качеството на пивата на “Болярка ВТ”. С достигането на ново, много по-високо качествено равнище на бирата се поддържа нейната висока трайност и се запазват натуралните качествата на кехлибарената напитка.

2006

ЦКТ-та
снимка 22

Пускат се в действие нови 6 броя цилиндрично конични танкове (ЦКТ-та) за ферментация и отлежаване на пивото.

Нов свещов кизелгуров филтър
снимка 23снимка 24

2007

През юбилейната за „Болярка“ 2007 г., мажоритарният собственик „Мел Инвест-Холдинг“ АД и мениджърският екип на пивоварната инвестираха над 6 милиона евро, в технически и технологични нововъведения, в резултат на което в експлоатация бяха пуснати:.

снимка 25снимка 26

Два броя етикетиращи машини на фирмата Krones и Gernep, Германия, за основен етикет и поставяне на защитна капсула на РЕТ-бутилки. Благодарение на иновацията, през есента на 2007 година пивоварна „Болярка“ Ви представи Новото лице на „Болярка“ – 1 л и 2 л, напълно в съответствие с най-новите тенденции в опаковките;

Ново поколение хладилно отделение с компютъризирано управление на фирмата York, САЩ. Това доведе до значително нарастване на възможностите за производство на студ, необходим за съответно увеличените нужди от студоносител за правилно протичане на технологичните процеси;

Издувна машина за РЕТ бутилки на фирмата Cosme, дъщерна фирма на Krones, Германия, за издуване на преформи, с което пивоварната задоволява нуждите си от собствени бутилки, затваря и оптимизира производствения процес;

Втора линия за бутилиране на РЕТ бутилки за посрещане нуждите на разширеното продуктово и асортиментно портфолио и призводство на различни по обем разфасовки РЕТ бутилки;

Два броя ЦКТ на фирмата Holbrieka, Белгия, за ферментация и отлежаване на пиво – позволили на пивоварната да увеличи производствения капацитет и спокойно да посрещне увеличения ръст на продажбите на пивоварната;

снимка 27снимка 28

Роботизиран палетизатор за кегове на фирмата SPV, България, водещ до автоматизация на палетизирането на кеговете и значително подобряване условията на труд в цеха;

Склад за готова продукция – за покриване на увеличените нужди от складова площ, произтичаща както от ръста на продажбите, така и от значителното разширяване на предлаганото от пивоварната потрфолио.

2008

Утилизатор

Система за рекуперация на топлинна енергия от парни котли в парова централа, целяща понижаване на разхода на енергия за загряване на необходимата за различни технологични процеси вода и пара с около 30%.

снимка 29

Това е еко-инвестиция, ориентирана към намаляване на емисиите в атмосферата.

снимка 30

2009

Нови бункери за малцови трици с капацитет  90 тона.

снимка 31

Палетизатор за подреждане на стекове и фолиране на готовите палети на линия РЕТ-1.

снимка 32

Нов производствен склад към линия РЕТ-1 със застроена площ от 360 кв.м.

снимка 33

 

2010

Реконструкция и модернизация на малцовото производство.

снимка 34

Реконструкция на рътилно отделение и изграждане на кондициониращи камери.В следствие на автоматизацията на процесите на зареждане и разтоварване на зеления малц се повишава качеството на малца.

снимка 35снимка 36

2011

Изграждане на операционна схема за събиране, обработка и отчитане на данните от производството съгласно изискванията на Наредба 3

снимка 37снимка 38

Автоматизация на млевно отделение:

снимка 39снимка 40

Складове стара ферментация

снимка 41

Склад логистика 1800 м2

снимка 42

2012