facebook
изображение- за нас
заглавие- мисия

Ние в Болярка ВТ АД работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им  предлагаме продукти с доказано качество и репутация, което е обезпечено с професионализъм, 120 годишна история и опит, амбиция за иновативност и прилагането на висок стандарт във всички наши дейности.
Ние развиваме съвременен тип дистрибуция на пиво, което чрез икономическата си ефективност позволява поддържане на високотехнологично производство, реинвестиции в продуктово ноу-хау и държи компанията в съзнанието на потребителя като символ за благонадежден производител, работодател и партньор.


заглавие - визия

Нашата  визия е потребителите да имат възможността да правят информиран избор и да получават от нас най-добрия продукт на оптимална цена, при осигуряване адекватно пазарно присъствие. За да отговаряме на постоянно повишаващите се нужди и изисквания на Клиента, ние откриваме пазарни тенденции и разработваме уникални в категорията си предложения  в стремежа си да му доставим повече, отколкото очаква.
Ние вярваме, че с използването на подходящата маркетингова комуникация сме в състояние да предизвикаме промяна във възприятието и съзнанието на консуматора и сме способни да препозиционираме сегментите на пазара с пускането на нови, модерни продукти с постоянно и високо качество.


заглавие- фирмена стратегия

 “Болярка ВТ”АД следва фирмената стратегия, ясно дефинирана от динамично променящите се нужди на пазара на бира в и извън България.

Фундаментът на фирмената стратегия на компанията е производството и продажбата на продукти във всички обособени сегменти на бирения пазар в страната с цел приобщяване и задържане на максимален брой лоялни към портфолиото на Болярка клиенти;
За да реализира своята политика за високо качество на продуктите, комплектност на доставките и кратки срокове на изпълнение и за да поддържа високото доверие между Клиента и Болярка, оперативното ръководство на фирмата въвежда система за управление на качеството, която изпълнява изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, система за безопасност на хранителните продукти НАССР и стандарт IFS, световно признати модели за управление на качеството в организациите.

Зад доброто име на Болярка стои непрекъснато развитие на съществуващите техники и технологии за производство на пиво, планово усъвършенствуване, разработване и внедряване на нови собствени производствени технологии,  повишаване капацитета на производствените и складови мощности на пивоварната, както и системно повишане на компетентността на кадрите на всички нива. Така Болярка се превръща в безкомпромисен пример за социално отговорна компания с ефективно управление, която не просто спазва изискванията на законодателството, регулиращо хранително-вкусовата промишленост и изискванията на международните стандарти, но е и  конкурентноспособна спрямо всички пивоварни на българския и европейския пазар.